המנטורים והמנטוריות שלנו

המנטורים והמנטוריות שלנו

ברוכים הבאים והבאות לקהילת המנטורים והמנטוריות של

ברוכים הבאים והבאות לקהילת המנטורים והמנטוריות של

היחידה לחדשנות טכנולוגית של משרד החינוך

היחידה לחדשנות טכנולוגית
של משרד החינוך

המטרה שלנו ב-

היא

לקדם חינוך רלוונטי במציאות משתנה
בעזרת חדשנות ויזמות טכנולוגית מהשטח ומהעולם

לקדם חינוך רלוונטי במציאות משתנה
בעזרת חדשנות ויזמות טכנולוגית מהשטח ומהעולם.

לשם כך אנחנו פועלים בשלושה מרחבים:

לשם כך
אנחנו פועלים בשלושה מרחבים:

חדשנות מהשטח

מוציאים לפועל תוכניות ופעילויות
מגוונות בשיתוף מומחים מהתעשייה,
הנותנות מענה לתלמידים.ות ולא.נשי חינוך

חדשנות פתוחה

מאמצים טכנולוגיות רלוונטיות
ומשתמשים בהן בעולמות של חינוך

מאסטרטגיה לפעולה

מקדמים מהלכי רוחב
המחברים חינוך וטכנולוגיה

חדשנות מהשטח

מוציאים לפועל תוכניות ופעילויות מגוונות בשיתוף מומחים מהתעשייה, הנותנות מענה לתלמידים.ות ולא.נשי חינוך

חדשנות פתוחה

מאמצים טכנולוגיות רלוונטיות ומשתמשים בהן בעולמות של חינוך

מאסטרטגיה לפעולה

מקדמים מהלכי רוחב המחברים חינוך וטכנולוגיה

איך אנחנו עושים את זה?

התבססות על מיומנויות מתעשיית
ההייטק ומסטארט-אפים

עידוד תרבות סטארטאפיסטית - פיתוח
חשיבה יזמית אצל בני ובנות נוער ואצל
א.נשי חינוך והקניית מיונויות

עידוד חדשנות מהשטח וטיפוח
אקוסיסטם תומך

התבססות על מיומנויות מתעשיית
ההייטק ומסטארט-אפים

עידוד תרבות סטארטאפיסטית - פיתוח חשיבה
יזמית אצל בני ובנות נוער ואצל א.נשי חינוך
והקניית מיומנויות

עידוד חדשנות מהשטח
וטיפוח אקוסיסטם תומך

Mentoring

מישהו לרוץ איתו - מהו מנטורינג?

שיטה להתפתחות ולהשגת יעדים שמושתתת על יצירת
קשר בין מֶנְטוֹר (Mentor) למֶנְטִי (Mentee).
הקשר ביניהם נוצר על בסיס שיתוף בניסיון, בידע, בערכים
ובהשקפות.
כשהמנטורינג מותאם ומוצלח הוא מעשיר את שני הצדדים
ומעניק סיפוק מקצועי רב.
שיטת המנטורינג מיושמת כיום בתחומים שונים כמו חינוך,
עסקים וניהול.
שיטה להתפתחות ולהשגת יעדים
שמושתתת על יצירת קשר בין
מֶנְטוֹר (Mentor) למֶנְטִי (Mentee).
הקשר ביניהם נוצר על בסיס שיתוף
בניסיון, בידע, בערכים ובהשקפות.
כשהמנטורינג מותאם ומוצלח
הוא מעשיר את שני הצדדים
ומעניק סיפוק מקצועי רב.
שיטת המנטורינג מיושמת כיום
בתחומים שונים כמו חינוך,
עסקים וניהול.

המטרות של המנטורינג ב-

לפתח דיאלוג
חוצה מגזרים תוך התאמת כלים
ומונחים עסקיים לעולם החינוך,
ולהפך.
לפתח ולקדם את החזון שלנו
ב-START של הפריה הדדית
בין עולם העסקים לעולם החינוך
לספק מסגרת התנדבות חברתית
בעלת השפעה אסטרטגית בה
המנטורים.ות יוכלו להביא לידי
ביטוי את הכישורים, הניסיון
והידע שלהם
לספק מסגרת התנדבות חברתית
בעלת השפעה אסטרטגית בה
המנטורים.ות יוכלו להביא לידי
ביטוי את הכישורים, הניסיון
והידע שלהם
לפתח ולקדם את החזון שלנו
ב-START של הפריה הדדית בין
עולם העסקים לעולם החינוך
לפתח דיאלוג חוצה
מגזרים תוך התאמת כלים
ומונחים עסקיים לעולם
החינוך, ולהפך.

בקשר לקשר - תהליך המנטורינג ב-

בקשר לקשר - תהליך המנטורינג

ב-

לְכָל דָּבָר יֵשׁ הַתְחָלָה, אֶמְצַע וְסוֹף, אֲבָל לֹא בְּהֶכְרֵחַ בַּסֵּדֶר הַזֶּה

לְכָל דָּבָר יֵשׁ הַתְחָלָה, אֶמְצַע וְסוֹף,
אֲבָל לֹא בְּהֶכְרֵחַ בַּסֵּדֶר הַזֶּה

(ז׳אן-לוק גודאר)

(ז׳אן-לוק גודאר)

בתהליך המנטורינג, לעומת זאת, הסדר חשוב. ההתחלה, האמצע והסוף נותנים
מסגרת ועוזרים להתמקד ולהפיק את המרב מהתהליך

בתהליך המנטורינג, לעומת זאת, הסדר חשוב. ההתחלה, האמצע והסוף נותנים מסגרת ועוזרים
להתמקד ולהפיק את המרב מהתהליך

נעים להכיר
· בתחילת הקשר נתמקד בהיכרות ובהבנת הצרכים והציפיות מהתהליך.
· נקבע את מהלך הקשר, נחדד את המטרות ונחליט איך הוא יתנהל.
· נקבע מסגרת פעילות – מתי ואיפה נפגשים, הזמינות שלנו וכו׳.
· נבנה תוכנית עבודה ונגדיר יעדים ומשימות.
נותנים עבודה
זו ״יחידת העבודה״ הארוכה ביותר בתהליך.
במהלכה נערוך עם המנטי פגישות עבודה קבועות ומסודרות.
הגעת ליעד
(וגם אם לא)
מסגרת התוכנית קובעת בשבילנו את משך התהליך של המנטורינג. כדאי
שניערך מראש לסיום הקשר, וגם אם נשארו חלקים שלא בוצעו, מומלץ
להגיע לסיום באופן בונה, כשהמנטי מרגיש מחוזק ומועצם מהליווי.
נעים להכיר
· בתחילת הקשר נתמקד
בהיכרות ובהבנת הצרכים והציפיות מהתהליך.
· נקבע את מהלך הקשר,
נחדד את המטרות ונחליט
איך הוא יתנהל.
· נקבע מסגרת פעילות –
מתי ואיפה נפגשים,
הזמינות שלנו וכו׳.
· נבנה תוכנית עבודה
ונגדיר
יעדים ומשימות.
נותנים עבודה
זו ״יחידת העבודה״ הארוכה ביותר בתהליך.
במהלכה נערוך עם המנטי פגישות עבודה קבועות ומסודרות.
הגעת ליעד
(וגם אם לא)
מסגרת התוכנית קובעת בשבילנו את משך התהליך של המנטורינג. כדאי שניערך מראש לסיום הקשר, וגם אם נשארו חלקים שלא בוצעו, מומלץ להגיע לסיום באופן בונה, כשהמנטי מרגיש מחוזק ומועצם מהליווי.

איך ליצור תקשורת טובה?

הקשבה, אמפתיה ושאילת שאלות מקדמות תהליכים בין-אישיים כמו מנטורינג.

הקשבה, אמפתיה ושאילת שאלות
מקדמות תהליכים בין-אישיים
כמו מנטורינג.

להקשיב

הַקְשָׁבָה היא תנאי הכרחי להבנה הדדית ולזרימת מידע.
היא מאפשרת לגשר על פערים בין-אישיים ולאתר תהליכים
משמעותיים בזמן אמת. יש סוגי הקשה שונים:
הַקְשָׁבָה היא תנאי הכרחי להבנה הדדית
ולזרימת מידע. היא מאפשרת לגשר על פערים
בין-אישיים ולאתר תהליכים משמעותיים
בזמן אמת. יש סוגי הקשה שונים:

אם הייתי בנעליים שלך

אֶמְפַּתְיָה היא היכולת לראות את העולם מנקודת המבט של אדם אחר.
נפגין אמפתיה בעזרת הדהוד – חזרה במדויק על דברי הצד השני, ובעזרת
שיקוף – התייחסות לתהליך שקורה ולא רק לתכנים שעולים. אפשר להפגין
אמפתיה גם אם לא מסכימים עם הצד השני.
אֶמְפַּתְיָה היא היכולת לראות את העולם
מנקודת המבט של אדם אחר.
נפגין אמפתיה בעזרת הדהוד – חזרה במדויק
על דברי הצד השני, ובעזרת שיקוף – התייחסות לתהליך שקורה ולא רק לתכנים
שעולים. אפשר להפגין אמפתיה גם אם לא מסכימים עם הצד השני.

זה בידיים שלנו - חיזוק תחושת המסוגלות של המנטי

זה בידיים שלנו -
חיזוק תחושת המסוגלות של המנטי

איזו שאלה?

שאילת שאלות גם היא מיומנות חשובה בתקשורת בין-אישית.
שאלות עוזרות ליצור תחושת התעניינות ומדרבנות את הנשאל
לחשוב על הדברים
שאילת שאלות גם היא מיומנות חשובה
בתקשורת בין-אישית. שאלות עוזרות ליצור
תחושת התעניינות ומדרבנות את הנשאל
לחשוב על הדברים

"רַק מִלָּה טוֹבָה, אוֹ שְׁתֵּים, לֹא יוֹתֵר מִזֶּה"

דילוג לתוכן